(متن کامل و بدون سانسور رمان)

قسمت اول   قسمت دوم  قسمت سوم   قسمت چهارم   قسمت پنجم

درباره‌ی انتشار رمان کوندرا

باز هم درباره ي رمان «آهستگی»

آهستگی يا کندی؟ يک اعتراض  

بخش سانسور شده رمان «شوخی» ميلان کوندراهرگونه استفاده از اين متن ممنوع است مگر با اجازه ي مترجم. لينک دادن به آن البته آزاد است

 

برگشت