گرداننده : رضا قاسمی Davat
    نشريه ادبی

صفحه‌ی نخست

مقاله

داستان

شعر

گفت و گو

نمايشنامه

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

کارهای رضا قاسمی
 روی انترنت

دعوت به مراسم کتابخوانی

کتابخانه الکترونيکی دوات

تماس


وردی که بره ها می خوانند
رضا قاسمی
پاريس ـ انتشارات خاوران


چاه بابل
رضا قاسمی
نشر باران ـ سوئد


حرکت با شماست مرکوشیو
رضا قاسمی
انتشارات نیلوفر، تهران

 


معمای ماهیار معمار
رضا قاسمی
انتشارات نیلوفر، تهران


 
همنوايی شبانه ارکسترچوبها
 رضا قاسمی 
چاپ هشتم
 تهران ـ انتشارات نيلوفر

 

بایگانی داستان ها:
   

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ به مطالب دوات فقط می توانید لینک بدهید.

برگشت