گرداننده : رضا قاسمی نشريه ادبی

صفحه‌ی نخست

مقاله

داستان

شعر

گفت و گو

نمايشنامه

طنز

مواد خام ادبی

درباره‌ی دوات

تماس

کتابخانه دوات

دعوت به مراسم
 کتابخوانی

 

 

 عباس نعلبنديان

پوف

يک شادی نامه

توجه :  خواندن اين متن برای اشخاص کمتر از 18 سال ممنوع است.

افراد بالاتر از 18 سال اگر هيچ آشنائی با ادبيات اروتيک و زمينه های پيدايش آن ندارند ممکن است با خواندن اين متن احساساتشان جريجه دار شود. دوات هرگونه مسؤليتی را از خود باز می کند!

اشاره :

1 ـ تلاشی که در سالهای اخير شده است برای جازدن نعلبنديان به عنوان نويسنده ای مذهبی، به هر نيتی که باشد(مصادره کردن او، يا ايجاد زمينه ای برای اجرای آثارش) تصويراو را مخدوش کرده است. نعلبنديان، چه در ابتدای کار که نماز می خواند و روزه می گرفت و چه در اواخر کار که روال زندگی اش مباينت داشت با فردی مذهبی، در هيچ حال اهل تظاهر نبود؛ نه به مذهبی بودن نه به لامذهبی. انتشار اين متن، سوای تصحيح آن تصوير مخدوش، کمک می کند به شناختن وجه ديگری از اين نويسنده. مهم تر از آن، انتشار متنی ست که حتا پيش از انقلاب هم امکان چاپ نداشت.

2 ـ نسخه ماشين شده ی اين متن را حوالی سال 1354 بود که نعلبنديان به دستم داد. پس زمان نگارش آن بايد همان سال ها باشد. پوف از بهترين کارهای نعلبنديان است،

3 ـ نسخه ی حاضر را خسرو شايسته، يکی از دوستان مشترک من و نعلبنديان،  لطف کرد و زحمت فتوکپی و پستش را کشيد. از او بی نهايت ممنونم.  به دليل رنگ پريدگی حروف، اگر کسی لطف کند و آن را دوباره حروفچينی کند کمک کرده است به انتشار بهتر آثار اين نويسنده ی ارزشمند.

4 ـ تا آنجا که به ادبيات مربوط است هيچ تفاوتی نيست ميان ادبيات اروتيک و غيراروتيک. جز اينکه اينجا، در ادبيات اروتيک، تن همانقدر دستمايه تأمل است که هر امر ديگری. طبعاَ برای ما ايرانيان که در فرهنگ مان تن تابو ست،  برقراری ارتباط با آثار اروتيک آسان نيست. اگر مطمئنيد که احساسات شما جريجه دار نمی شود اينجا را کليک کنيد. اما پيش از خواندن پوف توصيه می کنم به مقاله هائی مراجعه کنيد که دوات درباره اروتيسم و ادبيات منتشر کرده است.
دوات

پرونده ويژه: اروتيسم و ادبيات

 

 

   

بازچاپ مطالب دوات ممنوع است؛ به مطالب دوات فقط می‌توانید لینک بدهید.

برگشت